Unlimited

design: Maxim Velčovský

2002, váza, porcelán

Váza s tradičně oceňovaným rotačním tvarem odvozeným od sériové výroby představuje příspěvek k diskusi na téma zmetků a superkvality, kterou je možné převést na jakoukoliv oblast elitářské lidské existence. Maxim Velčovský se na protest rozhodl jít cestou sabotáže za přirozenou krásu, osvobození od diktátu dokonalosti a estetické zhodnocení defektů. Ambivalentní vnímání je vyjádřeno i zdobnými prvky. Brutálně vytvořený dekorativní otvor pro jednu květinu pod hrdlem vázy je dekorem i inženýrsky přesně definovaná technická značka pro maximální naplnění vodou. Produkt byl součástí diplomové práce.

/

2002, vase, porcelain

The vase with a traditionally appreciated rotational shape derived from serial production is a contribution to the discussion on the subject of faulty goods and super-quality that can be extended to any area of the elitist human existence. In protest, Maxim Velčovský took the path of sabotage stressing natural beauty, liberation from the dictate of perfection and aesthetic assessment of defects. The ambivalent perception is also expressed in the decorative elements: a brutally made decorative aperture for a single flower below the neck is combined with the technical mark for the maximum content of water. Part of the artist’s thesis.

Maxim Velčovský was born in 1976. He completed his studies at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. In 2002 he co-founded Qubus Design Studio - already very well-known czech design studio with iconic art works of ceramic and glass. In 2007 he won the Designer of the Year award. Velčovský mainly works with the concept of transforming objects from their usual materials to porcelain and glass. He often gives a new sense to old objects and he calls this process "restarting". He has taken part in dozens of exhibitions and his works are included in, e.g. the collections of the Museum of Decorative Arts in Prague, the Victoria&Albert Museum in London, the Neue Pinakothek in Munich or the Mudac in Lausanne. Nowadays he is a head of the Ceramics and Porcelain Atelier at Fine Arts Academy in Prague.

 

 

2 580 Kč
sold out

No product's description available

Code Code: 1057
Brand name: Qubus
Category: PORCELAIN
The item has been sold out…

Be the first who will post an article to this item!

Add a comment
Do not fill out this field: